Hyppää sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Sosped-säätiön alainen Mieletöntä valoa -toiminta kerää joitakin henkilötietoja, jotta se voi järjestää ryhmätoimintaa sekä tiedottaa toiminnastaan toimintaan osallistujille sekä sidosryhmäjäsenille.

Kerromme tässä, miten käsittelemme tietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan.

Verkkosivuihin liittyvän tietosuojaselosteen löydät  Sosped-säätiön sivuilta.  

1 Rekisterinpitäjä

Sosiaalipedagogiikan säätiö
Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Jouni Tamminen
Titteli: Vastaava tuottaja
Sähköposti: jouni.tamminen@sosped.fi
Puhelinnumero: 050 5506317

3 Rekisterin nimi

Mieletöntä valoa -toiminnan henkilörekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi vain siltä osin kuin se on toiminnan kannalta välttämätöntä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Mieletöntä valoa -toiminnan ryhmätoiminnan, tilaisuuksien ja vertaistuottajakoulutuksien järjestäminen ja niistä tiedottaminen. Toissijainen tarkoitus on tilastotietojen kerääminen toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi rekisterin tarkoituksena on ylläpitää Mieletöntä valoa -toiminnan yhteystietolistaa.

Rekisterin tiedot kerätään luvallasi ja rekisteriseloste on luettavissa Mieletöntä valoa -toiminnan tiloissa (Hämeentie 13 A, 3 krs).

5 Rekisterin tietosisältö

Keräämme seuraavat tiedot:

Tätä lomaketta käytetään Mieletöntä valoa -toiminnan osallistujien tukemiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Lomakkeen avulla kartoitetaan tilanteesi ja ajatuksesi toimintaan hakeutuessasi. Vastauksia hyödynnetään myös raportoitaessa toiminnan tuloksista rahoittajalle (Stea).  Vastauksia käsitellään anonyymisti yhtenä ryhmänä ja luottamuksellisesti. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Suostutko tietojen käyttöön yllä mainittuihin tarkoituksiin?

 • Nimi/nimimerkki, syntymävuosi, sukupuoli
 • Sähköpostisoite, puhelinnumero
 • Mistä saanut tiedon toiminnasta
 • Miksi haluat mukaan toimintaan?
 • Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi?
 • Mitä mediatöitä haluat tehdä toiminnassa?
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa olen kokenut onnistumisia (vastausvaihtoehdot: täysin eri mieltä / hieman eri mieltä / ei samaa, ei eri mieltä / jokseenkin samaa mieltä / täysin samaa mieltä)
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa olen saavuttanut asettamani tavoitteet
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa itseluottamukseni on kasvanut
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa saan sanoa asiani ja tulen kuulluksi
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa koen, että tekemisilläni on merkitystä
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa saan apua, kun sitä tarvitsen
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa koen voivani tukea toisia osallistujia
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa koen kuuluvani porukkaan
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa koen voivani vaikuttaa tärkeinä pitämiini asioihin
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa tartun toimeen itsenäisesti / oma-aloitteisesti
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa saan lupaamani asiat valmiiksi
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa olen oppinut suunnittelemaan
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa olen oppinut keskittymään olennaiseen
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa median tekemisen taitoni ovat kehittyneet
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa työelämä- ja/tai opintotaitoni ovat kehittyneet
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa koen, että koronasta huolimatta voin tehdä itseäni kiinnostavia tehtäviä tuotannossa
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa korona on vaikeuttanut osallistumistani toimintaan
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa työntekijät ottavat koronatilanteen vakavasti
 • Mieletöntä valoa -toiminnassa etätoiminta vähentää eristysolojen yksinäisyyttä
 • Mikä on parasta Mieletöntä valoa -toiminnassa?
 • Mitä parantaisit Mieletöntä valoa -toiminnassa?

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman kävijän lupaa lukuun ottamatta lainvelvoittamia ilmoituksia lastensuojelu- ja rikosasioissa. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Rekisteritietoja säilytetään, kunnes kävijä pyytää tietojen poistamisen tai työntekijöiden harkinnan mukaan. Rekisteritietojen poistamisen jälkeen jäljelle jäävät vain tilastotiedot, joista rekisteröityä ei voida tunnistaa.

Rekisterin tietoturvallisuus varmistetaan palveluntarjoajan suojauksien lisäksi työntekijöiden henkilökohtaisilla salasanoilla, jotka vaihtuvat säännöllisesti.

Ainoastaan työntekijöillä on käyttöoikeus rekisteriin. Käyttöoikeus poistetaan työsuhteen päättyessä.

10 Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja tietojen poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle kohdan 2 mukaiseen osoitteeseen. Kerro pyynnön yhteydessä:

1. Nimi
2. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai omien rekisteritietojen poistamista tekemällä kirjallinen korjaamispyyntö kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Rekisteritietojen poistamisen jälkeen tietojen tarkistaminen ei ole enää mahdollista. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.