Hyppää sisältöön

Apua toipumisorientaatiosta

Media

Teksti: Heikki Krook

Mielenterveyspalveluiden järjestämisessä on nousevana trendinä toipumisorientaatioksi nimitettävä toimintamalli, joka perustuu ihmisarvoisen kohtelun mukanaan tuomaan toivon kokemukseen. Esimerkiksi ihminen, jolla on niin voimakkaita pelkotiloja, ettei hän kykene vuorovaikutukseen, voi toipumisorientaation vaikutuksesta oppia luottamaan omiin kykyihinsä ja voimaantua. Voimaantumisen myötä hän kokee itsensä ja elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Vuorovaikutustaidot paranevat ja lisääntyvät, kun itseluottamus vahvistuu. Alkaa syntyä toivoa siitä, että elämä voi tuoda mukanaan myös onnistumisia ja eteenpäin kantavia hyviä hetkiä.

Miten toipumisorientaatio sitten toimii? Kulmakivenä on viisi toisiaan tukevaa osiota. Ne ovat: toivo, osallisuus, myönteinen minäkuva, voimaantuminen ja merkityksellinen elämä. Psykoosisairautta, kuten skitsofreniaa sairastavalla henkilöllä voi olla alentunut kyky kohdata haastavia tilanteita. Lääkityksestä ja osastohoidosta voi saada apua, mutta toipumisorientaation lähestymistavallakin voidaan vahvistaa sietokykyä, joustamiskykyä ja palautumiskykyä. Kun psykoosisairautta poteva ihminen oppii uudelleen luottamaan siihen, että asiat ovat korjattavissa ja hän alkaa toivoa parempaa huomista, mahdollistaa se asenteenmuutoksen. Enää ei olekaan tarpeellista etsiä syyllisiä omaan sairastumiseen tai yrittää taistella vastaan, kun apua tarjotaan.

Ihmisarvoisen kohtelun antaman esimerkin kautta omaksuttava kunnioitus ja pyrkimys oikeudenmukaisuuteen vahvistavat myönteistä minäkuvaa. Myönteinen minäkuva taas auttaa kohtaamaan haastavia tilanteita menemättä ylikierroksille, koska tuota minäkuvaa ylläpitävät asiat, kuten pyrkimys joustavaan asennoitumiseen ja oikeudenmukaisuuteen vahvistavat positiivisia tunnetaitoja. Kun ihminen hallitsee tunteensa ja tekonsa, on silloin helpompaa sietää haastavia tilanteita.

Tunnetaidot ovat oleellinen väline kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. On tärkeää kohdella oikein omia tunteita ja toisten tunteita. Omien tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja hyväksyminen on avain tunnetaitojen kehittymiselle. Empatia on kykyä havaita miltä toisesta ihmisestä tuntuu. Turvallinen kohtelu on toipumisorientaation ydin, koska tunteissa on motivaation pohja ja turvattomuus on suurin syy kaikille psyyken ongelmille. Toipumisorientaatiossa keskitytään vahvistamaan sitä mikä on hyvää ja ehjää, motivoiden toinen toisiaan vertaisina yhä oikeudenmukaisempaan kohteluun.

Toivo, osallisuus, myönteinen minäkuva, voimaantuminen ja merkityksellinen elämä ovat siis pohja toipumisorientaatioksi nimetylle toimintamallille. Niiden varaan rakentuu mielenterveyden ylläpitäminen. Yhteisöön kuuluminen, toiveikkuus, hyväksytyksi tuleminen ja vuorovaikutuskeinojen löytäminen ovat tärkeitä meille kaikille. Ne ovat edellytys normaalille kehitykselle ja myös väline vinoutuneen kehityksen oikaisemiselle. Niiden vaikutuksesta elämä tuntuu merkitykselliseltä.

Piirros miehestä, turkoosilla
Teksti: Heikki Krook