Hyppää sisältöön

Joogan ja mielenterveden yhteys

Kirjoitukset, Kokemustarinoita, Media, Valoa! -lehti

Teksti: Heikki Krook
Kuva: Olivia Calvert

Oma käsitykseni joogasta rajoittuu siihen, mitä olen aiheesta kokenut ja lukenut. Käytännössä olen kokeillut vain joogan alkeita muutaman kuukauden ajan. Minulla on silti paljon hyvää sanottavaa joogasta. Harjoittelun aluksi ensimmäisellä oppitunnilla joogaopettaja kuvasi oman kehon kuuntelua vertaamalla sitä purossa soljuvaan veteen, joka kulkee omalla painollaan pakottamatta eteen päin.


Kuuntelemalla omaa kehoa tietää kuinka raskas asana-liikesarjojen tekeminen on itselle hyväksi. Joogaopettaja sanoi, että harjoitteluun kuuluu olennaisena osana oman kehon kuuntelu, silloin osataan edetä soljuen, siis itseään pakottamatta. Joogassa on sallittua haastaa itseään, mutta ylisuorittamisesta varoitettiin. Jokainen harjoittelee omien voimavarojensa mukaan.

Ihminen tekee jooga-harjoitteita nurmikolla

Joogan harjoittelumetodit sopivat mielestäni kaikkeen fyysiseen harjoitteluun, mutta myös psyyken vahvistamiseen. Soljumisperiaate on päätelmäni mukaan läheisessä yhteydessä myös mielenterveyden vaalimiseen. Riittävä psyykkinen kuormittuminen kehittää ihmistä,
erityisesti ongelmanratkaisukykyä, mutta jos kuormaa on liikaa voi mielenterveys murtua.

Ihmisen tulisikin kehittää itseään fyysisesti ja psyykkisesti huomioiden aina omat voimavaransa ja välttää pakottamasta itseään liian suuriin haasteisiin. Soljuminen luonnollisen kokoisilla askeleilla eteenpäin on hyvä metodi kaikkeen oman itsen kehittämiseen.

Jooga ja psyykkinen palautuminen


Joogan ja psyykkisen palautumisen yhteys on kokemukseni mukaan olemassa. Ensin rasitetaan kehoa fyysisellä harjoituksella, jonka jälkeen rentoudutaan. Asanaharjoituksen aikana hallitaan hengitystä, joka osaltaan edesauttaa kehon ja mielen palautumista ja vahvistumista. Joogan harjoittelu opettaa harrastajaa tietoisesti palautumaan rasitustilasta rentoutuneeseen tilaan. Tietoisuus omasta kehosta ja mielestä lisääntyy harjoittelun myötä. Rentoutuneesta tilasta tulee yhä pysyvämpi ja siihen on luontevampaa palata kaikenlaisen rasituksen jälkeen. Palautumisen harjoittelu kehittääosaltaan myös tunteiden hallintaa ja helpottaa stressiä. Hyvä palautumiskyky auttaa, kun elämässä on vastoinkäymisiä.


Joogaan kuuluu aina rentoutuminen jokaisen harjoitussession jälkeen, koska rentoutumalla palautuminen on olennainen osa joogaa ja se edistää kehon ja mielen terveyttä. Oman kehon vahvistuminen tuo tullessaan parempaa itsetuntoa, kun joogaharjoittelun myötä saa kokea tuloksia ja kehittyä kohti terveempää kehoa. Luottamus omiin voimavaroihin alkaa lisääntyä ja sisältä löytyy onnellisuuden tunne.

Joogan terveysvaikutukset

Kehon vahvistamisella liikunnan avulla on vaikutusta terveyteen. Se ilmenee muutoksina kehon aineenvaihdunnassa. Veren sokeriarvot normalisoituvat ja kolesteroliarvot paranevat myös, kun kehossa oleva ylimääräinen rasva vähentyy ja energiaa kuluu. Itseään haastaen suoritettu joogaharjoitus on hyvää liikuntaa ja se parantaa myös koordinaatiota sekä venytysliikkeiden kautta saavutettua kehon liikkuvuuden ja notkeuden lisääntymistä. Tyytyväisyys omaan kehoon on hyväksi mielenterveydelle, erityisesti se lisää itseluottamusta ja vahvistaa myönteistä minäkuvaa.