Hyppää sisältöön

Turvallisemman tilan periaatteet Mielettömän valon toiminnassa

Nämä ovat Mieletöntä valoa -toiminnan turvallisemman tilan periaatteet. Emme ole itse keksineet niitä, vaan olemme tutustuneet erilaisiin esimerkkeihin ja muokanneet niiden pohjalta meillä käytössä olevat periaatteet. Sanaa “turvallisempi” käytetään sanan “turvallinen” sijaan, koska täysin turvallista tilaa ihan kaikille ei koskaan pystytä luomaan täysin varmasti. Päivitämme periaatteita yhdessä, kun sille nähdään tarvetta. (Viimeksi päivitetty 13.12.2023)

Turvallisemman tilan periaatteet:

 • Olemme ystävällisiä toisillemme. Autamme, jos toinen tarvitsee apua.
 • Valossa on tilaa monenlaisille mielipiteille. Kuuntelemme toisiamme ja olemme myös eri mieltä rakentavasti.
 • Huolehdimme siitä, että kaikki tulevat yhteisissä keskusteluissa kuulluiksi ja pääsevät osallisiksi.
 • Mielettömässä valossa jokaisella on oikeus olla sellainen kuin on. Ketään ei kohdella huonosti tai väheksytä henkilökohtaisten ominaisuuksien kuten sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, ulkonäön, kehon, terveydentilan, toimintakyvyn tai taustan perusteella. Kunnioitamme jokaisen oikeutta itsemäärittelyyn tai -määrittelemättömyyteen.
 • Kunnioitamme toistemme fyysisiä ja emotionaalisia rajoja. Emme häiritse ketään sanallisesti, utelemalla yksityisasioista, koskemalla, tuijottamalla tai vaientamalla. ”Hyvässä hengessä” sanottu voi olla häiritsevää toiselle myös somessa. Kunnioita toista, ei on aina ei.
 • SOME: Toiminnan osallistujat ja työntekijät ovat sosiaalisessa mediassa yksityishenkilöitä. Jokaisella on oikeus rajata vapaa-ajan ihmissuhteitaan, kysy siis lupa somekaveruuteen ja anna mahdollisuus kielteiselle vastaukselle. Valon turvallisemman tilan periaatteet pätevät kaikessa toimintaan liittyvässä viestinnässä myös somessa.
 • Työntekijät ja vapaa-aika: toiminnan viestintävälineet työntekijöiden kanssa ovat sähköposti ja puhelin arkena työaikana (ma-pe 9-16). Kunnioitathan näitä viestintävälineitä ja -aikoja.
 • Valon toiminnassa pyritään henkilötietojen yksityisyyteen ja siksi emme käytä avoimia sähköpostilistoja taikka WhatsApp-ryhmiä, sillä niissä yhteystiedot ovat kaikkien nähtävillä. Kysymme aina osallisilta, saako yhteystiedon välittää. Yhteystietojen välittämisen saa kieltää.
 • Meidän kaikkien jaksaminen, vireystila, sietoikkuna ja toimintakyky vaihtelevat. Kaikilla on oikeus osallistua toimintaan oman sen hetkisen voinnin mukaan, eikä omaa oloa ole velvollinen selittelemään muille.
 • Tiedostamme, että on inhimillistä tehdä virheitä. Kuka tahansa meistä saattaa loukata tahattomasti ja puhua harkitsemattomasti (esimerkiksi vahingossa puhua toisen päälle tai käyttää tahattomasti jotakin toista loukkaavaa sanaa). Huomauta tällaisesta asiallisesti ja syyllistämättä. Pyydä myös itse anteeksi tarvittaessa ja korjaa toimintaasi. Kaikki osallistuvat keskusteluun hyväntahtoisesti ja omista lähtökohdistaan.
 • Pyydämme lupaa kuvissa ja tuotannoissa esiintyviltä henkilöiltä. Tämä koskee myös tägäämistä kuviin somessa.
 • Olemme kaikki vastuussa turvallisemman tilan toteutumisesta. Jos havaitset syrjintää, rasismia tai häirintää, kerro siitä työntekijöille sekä voit myös puuttua tilanteeseen itse mahdollisuuksien mukaan.
 • Jos turvallisempaa tilaa on rikottu, on siihen mahdollisuus palata käsittelemällä tilannetta ja korjaamalla toimintaa. Kuuntele palautetta ja ota vastaan kehitysehdotuksia. Omien virheiden tunnistaminen ja niistä anteeksi pyytäminen auttavat turvallisempaan tilaan palaamista.