Hyppää sisältöön

Mikä ihmeen Niilo?

Kirjoitukset, Media, Valoa! -lehti

Teksti: Heikki Krook
Valokuva: Heikki Krook
Kuvitus: Mia Parpala

Mikä ihmeen Niilo?

Mies pukeutunut apinapukuun. Apina on Niilo-sovelluksen tunnuseläin.

Niilo on banaaneja jakeleva hauska apina, mutta ei mikä tahansa pelihahmo. Niilo on mielenterveyskuntoutujien arkea helpottava kännykkäsovellus, jota kehitellään Niemikotisäätiössä. Sovellus on mukana käyttäjänsä arjessa 24/7.

Niilon idea syntyi, kun Pasi Tuominiemi osallistui toipumisorientaatiota miettineeseen työryhmään Niemikotisäätiössä. Sen kautta hän pääsi opiskelemaan tuotekehittelyä. Toiveena oli malli, joka helpottaisi toipumisorientaation tuomista säätiön palveluihin.

Jo alkuvaiheessa tuli semmoinen ajatus, että se voisi olla jotain digitaalista.

Pasi kertoo

Idea digitaalisuudesta syntyi, kun hän kuuli tutultaan koulumaailman sosiaalista elämää ja hyvinvointia tukevista sovelluksista. Pasi alkoi miettiä, voisiko jotain tämän tyyppistä toteuttaa myös Niemikotisäätiössä.

Vapaaehtoiset mukaan

Kesällä 2017 Pasi teetti kyselyn siitä, mitä palvelunkäyttäjät itse haluavat palvelulta. Samassa yhteydessä hän pyysi myös vapaaehtoisia mukaan. ”Sain neljä palvelunkäyttäjää mukaan ja me muodostimme työryhmän. Pähkäilimme näitä juttuja keskenämme ja tulimme siihen ajatukseen, että se olisi joku mobiilisovellus”.

Vapaaehtoisia olivat Sonja Karvinen, Santtu Kosonen, Olli Marttila ja Harri Inkinen. Työryhmä lähti hakemaan sovellukseen ominaisuuksia, joiden avulla se olisi tukena arkiselle toiminnalle. ”Tsemppaisi vähän aloitekykyisemmäksi ja saisi aikaan myös vuorovaikutusta ihmisten välillä ja aktivoitumista”, Pasi kuvailee.

Niilo-appin käynnistyskuvakkeessa on Niilon-apina

Kehitystyö käynnistyy

Seuraavana kesänä työryhmään tuli mukaan vastaava ohjaaja Laura Vaara. Ryhmä teki pari pilottia Whatsapilla, ja tulokset olivat rohkaisevia. ”Syksyllä 2018 Niemikotisäätiö alkoi satsata tähän sen verran, että saatiin tehdä sovelluspilotti. Sen teki Adventure Club -toimisto. Heidän tiiminsä kanssa olemme pilotoineet Niiloa alkuvuodesta 2019 lähtien”, Pasi kertoo.

Toipumisorientaatiota Niilo edustaa jo siksi, että sen ovat kehittäneet palvelunkäyttäjät itse. Kolmen kuukauden kestoiseen pilottiin alkuvuonna 2019 osallistui yli viisikymmentä Niemikotisäätiön palvelun käyttäjää.  Adventure Clubilla pidetyissä työpajoissa heitä oli mukana kussakin reilu 10.

Viimeisen puolen vuoden aikana 14 aktiivista Niilo-kokemusasiantuntijaa on osallistunut kehittämistapaamisiin ja paneutunut eri osioiden ja chat-toiminnan kehittämiseen. Tulevaisuudessa Niilo pyrkii rakentumaan juuri kohtaamispaikaksi, josta saa vertaistukea.

Apuna arjessa

Niemikotisäätiöön tuleville ihmisille tehdään kuntoutussuunnitelma, joka kirjoitetaan paperille ja sitä työstetään yhdessä. Niilon avulla kuntoutuksen tavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittava tuki on mahdollista siirtää kuntoutujan omaan puhelimeen osaksi jokapäiväistä elämää, avustamaan arjessa, toipumisessa ja kuntoutumisessa.

Tällä haavaa Niilo antaa valinnaisia muistutuksia käyttäjälle: se voi tarjota mm. erilaisia virikevinkkejä ja tehtäviä aktivoitumisen tueksi. Tavoitteellisuuteen on tarkoitus satsata jatkossa aiempaa vahvemmin. Se voi tukea vaikkapa liikuntaharrastuksen aloittamista harjoittelun apuohjelmalla, jonka käyttäjä laatii Niilon avustuksella. Niilo auttaa etsimään konkreettisia asioita, jotka vievät kohti tavoitteita tyyliin tavoitteita, esimerkiksi: ”Laita lenkkarit esille aamulla”.

Laita lenkkarit esille aamulla.

Niilo-appi

Sovelluksella voidaan myös vähentää yksinäisyyttä. Kokemusasiantuntijoiden vetämä Chatti-kahvila on matalan kynnyksen kohtaamis- ja keskustelupaikka, joka toistuu viikoittain samaan aikaan.

Kriisitilanteita varten Niilossa on yhteystiedot, joiden kautta saa apua kaikkina vuorokauden aikoina. Napin painalluksella löytyy suora linkki hätänumeroon. Käytetyin palvelu on Niemikotisäätiön yöpäivystys, jonka puhelinnumero Niilosta myös löytyy. ”Yöpäivystäjä on usein se henkilö, joka neuvoo akuutissa hädässä eteen päin”, Pasi kertoo.

Niilon tulevaisuus

Niilo-appi toivottaa käyttäjälleen "antoisia aatoksia alkuviikkoon".

Niilon kaltaista applikaatiota ei aiemmin ole ollut. Päihteiden käyttäjille on Helsinki recovery app, mutta Niilo on ensimmäinen toipumisorientaatioon perustuva applikaatio, joka soveltuu kaikille, joilla on mielenterveyden haasteita.

Pilottivaiheen jälkeen sitä voidaan soveltaa myös muunlaisten tukipalveluiden käyttäjien tarpeisiin. Jo nyt sovellus on räätälöitävissä. Käyttäjien tavoitteet voivat olla melkein mitä tahansa: että pääsee aamulla sängystä ylös aikaisemmin tai menestyy opinnoissa tai jotain siltä väliltä.

Tavoitteena on, että Niilo löytäisi tiensä tulevaisuudessa myös ulkomaille. Jo syksyllä 2019 se sai kiinnostuneen vastaanoton Pohjois-Irlannissa, Belfastissa järjestetyssä mielenterveyskonferenssissa. Niilon avulla kuntoutujat voisivat verkostoitua ja vertailla, miten palvelut eri maissa järjestetään. Sovellus voisi auttaa toipumisorientaation leviämistä, ja joskus vielä väline voisi yhdistää kaikki maailman mielenterveyskuntoutujat.

Ei Roomaakaan päivässä rakennettu

Niilo on mittava projekti niin taloudellisesti kuin työmäärältään. Siksi Niemikotisäätiö etsii yhteistyökumppaneita kehittämään Niiloa. Erityisesti muut suomalaiset mielenterveyspalvelujen tarjoajat olisivat tervetulleita. Toistaiseksi sovelluksen käyttäjäksi pääsevät Niemikotisäätiön toiminnassa olevat ihmiset.

Niilon Android-version on määrä valmistua vuoden 2020 loppupuolella, jolloin se viimeistään on koodattu myös Applelle. Siihen mennessä on saatu tuloksia avun toimivuudesta ja arvioitu vaikuttavuutta laajemmin.

Toipumisorientaatio lyhyesti

Toipumisorientaatio on uusi toiminta- ja ajattelumalli mielenterveyskuntoutuksessa. Siinä panostetaan kuntoutujan terveiden ominaisuuksien vahvistamiseen. Tavoitteena on elämän laadun paraneminen, joka osaltaan vähentää sairauden oireita. Voimaantuminen, osallisuus, toivo, elämän merkityksellisyys, myönteinen minäkuva ja positiivinen mielenterveys ovat kaikki elementtejä, joiden katsotaan tukevan kuntoutumista.

Palvelut suunnitellaan vastaamaan käyttäjien tarpeisiin. Toisin kuin perinteisessä psykiatrisessa hoitotyössä pakkoa ei käytetä, palvelut saa yhdeltä luukulta ja suunnittelussa käytetään apuna kokemusasiantuntijoita eli ihmisiä, joilla on omakohtainen kokemus mielenterveyden häiriöistä ja palveluista.

Toipumisorientaatio on nostanut kliinisen toipumisen rinnalle ihmisen henkilökohtaisen toipumisen. Kun kliinisessä hoidossa pyritään lievittämään oireita ja vakauttamaan psyykkistä tilaa lääkityksen ja joskus myös osastohoidon avulla, toipumisorientaatiossa painottuu ihmisen omakohtainen kokemus mielekkäästä, merkityksellisestä ja tyydyttävästä elämästä.

Piirros miehestä, turkoosilla
Teksti ja kuva: Heikki Krook

Kuvitus: Mia Parpala

Katso liaää Heikin juttuja

Katso, mitä muuta Mia on tehnyt