Hyppää sisältöön

Parantava kulttuuri – miten taide ja kulttuuri tukevat hyvinvointia?

Kirjoitukset, Media, Valoa! -lehti

Teksti: Heikki Krook
Valokuva: Mervi Piispanen

-Kulttuuriharrastuksilla on merkitystä terveyden kannalta. Niiden on koettu olevan yhteydessä mielenterveyteen, hyviin kokemuksiin ja pitkään ikään. Sosiaalinen osallistuminen ja yhdessä toimiminen ovat oleellisen tärkeitä mielenterveyden ja hyvinvoinnin kannalta, kertoo Lohjan kulttuuripajan vastaava ohjaaja Marko Haimilahti. Lohjan Kulttuuripaja Hiisi on yksi viidestä Sosped-säätiön kulttuuripajasta. Kulttuuripajat tarjoavat monipuolista taide- ja kulttuuritoimintaa haastavassa elämäntilanteessa oleville nuorille aikuisille. Sospedin kulttuuripajoja löytyy myös Helsingistä, Tampereelta, Mikkelistä ja Kajaanista.  

Haimilahti on erityisen kiinnostunut kulttuurin voimauttavasta vaikutuksesta.  

-Ihminen on luova olento. Luovuus liittyy oleellisesti myös taiteeseen ja kulttuuriin. Elämykset ja oivallukset voivat kummuta erilaisista taiteen ja kulttuurin muodoista, jatkaa Haimilahti. Taide ja kulttuuri antavat mahdollisuuden vertailla omia näkökulmia toisten näkökulmiin. Ne tukevat yksilöllistä kasvua avaten uusia mielen polkuja ja antaen sysäyksen löytää omaa itseilmaisuaan. Oman luovuuden kehittyessä voi löytää itsestään uusia vahvuuksia ja omaksua uusia näkökulmia.  

-Yksilön kasvu, toiminnallisuus, luovuus ja elämyksellisyys kuuluvat kulttuuripajakonseptiin. Kulttuuripajalla osallisuutta ja oman panoksen tuomista yhteiseen pöytään oman itsen ja yhteisön hyväksi voi harjoitella turvallisissa puitteissa. Voimavara- ja ratkaisukeskeinen toiminta myös edesauttaa ongelmanratkaisukyvyn kehittymistä, kuvailee Haimililahti.  

Osallistuminen ryhmämuotoiseen kulttuuritoimintaan lisää yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä. Esimerkiksi mielenterveyden haasteiden kanssa kamppailevien ihmisten kohdalla, kulttuuritoiminta mahdollistaa toiveikkuutta, itseluottamusta ja luottamusta elämään. Onnistumisten ja yhdessä tekemisen kautta tarjoutuu mahdollisuus pystyvyyden tunteen, itsearvostuksen ja psyykkisen kestävyyden lisääntymiseen.  

Marko Haimilahti kuvassa etualalla. Taustalla metsämaisemaa.
Lohjan kulttuuripajan vastaava ohjaaja Marko Haimilahti
Kuva: Mervi Piispanen

Kulttuuritoiminta tarjoaa hyvää vastalääkettä yksinäisyydelle ja stigmatisaatiolle. Mielenterveyden haasteista toipumista edesauttaa se, että keskitytään ongelmien sijaan olemassa olevien voimavarojen vahvistamiseen.  

-Usein ihmiset kärsivät itsestigmatisaatiosta, kun tulevat mukaan kulttuuripajalle, mutta syrjimättömässä yhteisössä me arvostamme toisiamme ja taklaamme tätä stigmaa. Kulttuuripajalla kokoonnumme kiinnostavien asioiden ääreen ja löydämme vahvuuksia itsestämme ja toisistamme. Moni löytää uusia polkuja myös opiskelujen ja työelämän suuntaan. Toipumisorientaation mukainen näkemys on sisäänrakennettu kulttuuripajatoimintaan sosiaalipedagogisen näkökulman oheen, kertoo Haimilahti.  

-Haastavissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä kohdatessani olen oppinut olemaan ihminen ihmiselle. Diagnoosit ja ongelmat eivät ole keskiössä vaan se, että olemme kaikki ihmisiä. Minulla ei tarvitse olla valmiita vastauksia ongelmiin – kuuntelu ja toisen ihmisen arvostaminen aidosti on tärkeää, kertoo Haimilahti.  

Kun ihminen tulee ymmärretyksi, nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, alkavat haasteetkin tuntua siedettävämmiltä. Moni kuntoutuja on kokenut kiusaamista ja on menettänyt siksi itsekunnioituksensa. Kulttuuripajatoiminnan yksi tärkeä tavoite on mahdollistaa turvallisuuden tunteen ja itsearvostuksen uudelleen löytäminen.  

-Näkemyksiä ja kokemuksia toistemme kanssa jakaen opimme arvostamaan itseämme ja toisiamme, mainitsee Haimilahti.  

-Luovat menetelmät ja vertaistuki ovat tärkeässä asemassa myös mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisyssä. Vahvistamalla elämän merkityksellisenä kokemista ehkäistään myös mielenterveyden ongelmia. Merkityksellinen elämä rakentuu mm. siitä, että tullaan arvostetuksi ja arvostetaan, koetaan yhteenkuuluvuutta, löydetään omia vahvuuksia ja käytetään niitä oman itsemme että toistemme hyväksi. Tämä edistää toipumista ja haasteista selviytymistä. Tunne siitä, että on arvokas ja kyvykäs vahvistaa pystyvyyden tunnetta. Kulttuuripaja tarjoaa puitteet nähdä toiset ja tulla nähdyksi omana arvokkaana itsenään, Haimilahti jatkaa.  

Näkisin, että tulevaisuuden kehitysaskeleet haastavassa elämäntilanteessa olevien tukemisen saralla perustuvat pitkälti läheisverkoston hyödyntämiseen, vertaistukeen ja luoviin toimintoihin, jotka edistävät toiveikasta näkökulman vaihtamista. Ammattilaisten orientoituminen voimavara- ja ratkaisukeskeen työskentelytapaan on jo nykypäivää, mutta toivon, että ongelmakeskeinen ajattelu vähenisi entisestään, päättää Haimilahti.

Piirros miehestä, turkoosilla
Teksti: Heikki Krook

Tutustu Heikki Krookin muihin juttuihin: https://mieletontavaloa.fi/tag/heikki-krook/

Piirretty kuva henkilöstä keltaisella taustalla
Jutun valokuva: Mervi Piispanen